Har vi råd att tacka nej till 11.9 miljarder? – Dags införa BOT-avdrag!

Har vi råd att tacka nej till 11.9 miljarder? – Dags införa BOT-avdrag!

Ett BOT-avdrag skulle bli en ny folkhälsoreform och minska belastningen på vården. Idag är det billigare att vara sjukskriven än att själv betala för hälsofrämjande insatser.

Kristina är 57 år och arbetar som undersköterska. Under fem år har hon varit sjukskriven i snitt tre dagar i månaden för rygg- och nackproblem. Läkare har konstaterat att Kristina inte har förslitningsskador och ingen behandling inom hälso- och sjukvården har hjälp. Men under en sex månaders period fick hon massagebehandlingar varannan vecka, smärtorna försvann och hon har inte varit sjukskriven sen dess.

Hälso- och sjukvårdskostnader, arbetsgivarens kostnader och Kristinas förlorade inkomst uppgår till 92 300 kronor och ska ställas mot de 13 000 kronor som Kristina själv fick betala för att bli frisk och arbetsför igen.

Om det funnits ett BOT-avdrag skulle Kristina själv behövt betala 6 500 kronor och de 92 300 kr skulle minska till samma summa. I det här fallet en vinst på 85 800 kronor.

Av Sveriges 7,6 miljoner skatteskyldiga personer beräknas idag ca 2,5 miljoner ha ett specifikt intresse av att avsätta egna resurser i form av tid och pengar till ett engagemang för sin hälsa.

Hälsa i BOT-sammanhang avser kostrådgivning, rådgivning inom träning, manuella terapier (till exempel massage) och samtal. BOT-avdraget omfattar allt som rör fysiskt och mentalt välbefinnande.

BOT-avdraget ligger dessutom helt i linje med regeringens folkhälsoproposition från 2008 där man skriver: ”Regeringen vill främja den enskilda människans intresse, ansvar och möjligheter att ta hand om den egna hälsan”.

Om samhället förväntar sig att individen ska ta ett större ansvar för sin egen hälsa fordras ekonomiska incitament. Ett BOT-avdrag vore ett instrument, som enligt vårt förmenande, stimulerar den enskilde att själv vidta åtgärder för förbättrad egenhälsa. BOT-avdraget ger den enskilde möjlighet att inom givna ramar, avgöra när och vilken typ av behandling som ger bäst önskad effekt för välbefinnande. Dessutom betalar han eller hon bara halva kostnaden.

Om lika många som utnyttjade RUT 2011 skulle utnyttja BOT nås drygt 410 000 människor och om dessa personer handlar för samma belopp skulle den statliga kostnaden bli drygt 1,7 miljarder kronor. Samma summa blir beskattningsbar inkomst i företagen. Det är rimligt att anta att minst en av tre känner sig hjälpta och då blir ett lågt antagande att BOT är värt drygt sju gånger mer än vad det kostar!
Det skulle minska sjukvårdens kostnader med 11.9 miljarder kronor. Enligt SHA uppgick de totala utgifterna för hälso- och sjukvården inklusive investeringar till 313,7 miljarder kronor 2010, i 2009 års pris.

Under det senaste året har stora delar av hälsosektorn samarbetat med att sammanställa en rapport till regeringen som beskriver vinsterna av ett så kallat BOT-avdrag. Denna rapport presenteras för de politiska representanterna under våren och hösten 2013.

Har staten råd att tacka nej till 11.9 miljarder kronor?

http://www.botavdraget.se

 

 

Annons