Vilken är din USP?

Vilken är din USP?

USP är en känd term i säljbranschen och betyder unique selling point och syftar på de värden eller tjänster som skiljer just din verksamhets erbjudande från dina konkurrenters. Kort och gott – vad gör din verksamhet unik?

Urbaniseringen

I hela världen är urbaniseringen påtaglig, städerna växer sig allt större och lockar med nya möjligheter till företagande, försörjning, utbildning och upplevelser. Samtidigt som städerna växer och förtätas så ökar även konkurrensen. Allt detta leder fram till ett snabbare samhälle och krav på att man prioriterar sin tid bättre. Oavsett var du har din verksamhet så påverkas du av urbaniseringen. Med andra ord – redan nu skapas en ny kultur av beteende!

Ökad andel äldre

Vi lever allt längre och vi blir allt friskare. Dagens pensionärsgeneration är den mest välbeställda och hälsosamma någonsin, tack vare bättre mat, mindre slitsamma arbeten och alltmer avancerad medicinsk teknik och läkemedel. Äldreboomen är kanske en av de största framtida utmaningarna för samhället. Är seniorerna din USP?

Digitalisering och nya verktyg

Miniräknaren var ännu på 70-talet ingenjörens viktigaste beräkningshjälpmedel. Trettio år senare lanserades iPhone och allt förändrades i grunden.  

Det är lätt att tro att de största förändringarna redan har passerat men mycket tyder på att det vi sett bara är början. För hälso- och sjukvården innebär teknikutvecklingen enorma möjligheter. Är den ökad tjänsteutvecklingen din USP?

Hela vårt samhälle rör sig i en riktning och med en hastighet som vi aldrig kan påverka, bara anpassa oss till. Våra kunder kommer att ställa andra och högre krav på oss som arbetar med friskvård, å ena sidan önskas paketlösningar, dvs flera av våra yrkeskategorier i en men också en ökad nischad kompetens.

Vilken är din USP?

Lycka till!

Annons