Är du sjuknärvarande?

Är du sjuknärvarande?

Är du en av dem som gått till jobbet trots att du egentligen borde stanna hemma?

Då är du inte ensam för mer än varannan svensk har det senaste året, vid mer än ett tillfälle gjort precis så, gått till sitt arbete när de egentligen borde sjukskriva sig.

Att vara så plikttrogen kan straffa sig på lång sikt då det finns risk för att dra på sig en mängd sjukdomar och risken för att gå in i väggen ökar dramatiskt. Dessutom påverkar det ditt jobb då du inte kan prestera som du ska och gör ett sämre jobb.

Den senaste Arbetsmiljöundersökningen (2015) visar att kvinnorna inte vill belasta kollegorna på jobbet och av den anledningen oftast är sjuknärvarande. Männen stannar inte hemma av andra anledningar, främst för att de tror att ingen annan kan göra deras jobb. En annan vanlig orsak är att man helt enkelt inte tycker att man har råd att vara sjukskriven, till exempel på grund av karensdagen i sjukförsäkringen.

Nedsatt arbetskapacitet på grund av dålig hälsa eller dålig kondition leder till koncentrationsproblem, svackor under dagarna och trötthet och om det är så mycket som 10–20% nedsättning, vilket inte alls är en orimlig nedsättning så kan det på sikt leda till utbrändhet och andra sjukdomar.

Men det är inte bara individen som drabbas, det gör även arbetsgivaren. För den som är sjuknärvarande och inte kan utföra sitt arbete till hundra procent kostar företaget pengar vilket på sikt kan bli väldigt stora belopp.

När du förlorar arbetskapacitet innebär det att du som är i arbete presterar sämre än förväntat till följd av dålig hälsa och/eller kondition. För en anställd med 25 600 kr i lön per mån inklusive arbetsgivaravgift kostar en arbetskapacitetsförlust på 20%, 89 088 kr årligen. Jämför det med när du är sjukskriven och anställd då du istället beräknas kosta 10% av din månadslön.

Här kan du själv räkna fram vad sjuknärvaron kostar på ditt företag: www.botavdraget.se

Sjuknärvaro kostar pengar och hälsa

Forskarna bakom den nya studien har tidigare visat att om man upprepade gånger går till jobbet fast man känner att man borde vara hemma så ökar risken för att drabbas av ohälsa och bli sjukskriven senare. Långsiktigt är det inte alltid en bra lösning på ett problem som känns akut.

– Sjuknärvaro kostar dessutom mycket för arbetsgivarna och påverkar prestationen på jobbet, säger Gunnar Bergström, docent på Karolinska Institutet och ansvarig forskare bakom studien.

Exakt hur mycket sjuknärvaro kostar – och vid vilka sjukdomstillstånd – vet vi inte. Men det går att göra beräkningsmodeller för att ta reda på hur sjuknärvaro påverkar produktiviteten. Var och en vet ju att om man går till jobbet fast man inte mår bra så påverkar det ens arbetsförmåga.

Nu när du känner till att det blir ökade kostnader och kan räkna fram resultatet, kan du också göra något åt det. Psykisk ohälsa och ryggproblem tillhör de allra vanligaste problemen och anledningar till sjukskrivningar på våra arbetsplatser. Sjukskrivning kan vara nödvändigt men vi vet att aktiviteter som att ta promenader eller gå på gym är bra för både kropp och knopp, för att inte tala om att träffa en kroppsterapeut som är specialist på att träffa personer som inte är tillräckligt sjuka för sjukvård men ändå inte känner sig friska.

Önskar dig en God Jul i hälsans tecken!

 

Annons