Ledaren i Kroppsterapeuten nr 3 2013

Jag är priviligierad!
Jag är stolt, nöjd och mycket glad för att som generalsekreterare få representera Kroppsterapeuternas Yrkesförbund. Det är en leende duo, Annika Billström och jag, som träffar riksdagsledamöter, kansliråd på Socialdepartementet och en mängd andra beslutsfattare. Varför det kan man fråga sig? Jo, för att vi har torrt på fötterna. Det är ett tungt argument att komma från Kroppsterapeuterna! Varje gång vi tar upp förbundets viktigaste argument som kvalitetssäkring, försäkringar, etiska rådet, kvalitetsrådet, styrelsens sammansättning, valideringen, det gedigna underlag BOT-rapporten har (och mycket mer) så framstår förbundet som gediget, tungt och marknadens tyngsta spelare.

Kroppsterapeuterna har med sitt stora antal medlemmar, ett mycket brett affärsnätverk och samarbetsavtal med ett flertal skolor, ingen konkurrent i sikte att räkna med. Och i dessa tider tjänar vi alla på det. KrY har med tiden blivit den paraplyorganisation branschen behöver – och många är en del av den!

Jag har vid flera tillfällen skrivit att branschen behöver ena sig, staka ut gemensamma mål och visa upp en enad front, och det behövs fortfarande. Men faktum är att Kroppsterapeuterna har blivit det paraply som våra riksdagsledamöter frågat efter, förbundet har blivit den enade frontlinjen som är ett av kraven för ett eventuellt kommande BOT-avdrag.
Frågan är egentligen om det är försent? Är tiden inne för ett BOT-avdrag eller betraktas vår bransch fortfarande som okontrollerbar och splittrad? Ja, det får den närmaste tiden utvisa.

I oktober är det motionsperiod för samtliga partier. Vi vet nu att flera partier har ambitioner att lämna in BOT-motioner. Dessutom visar några partier till, ett stort intresse. Filippa Reinfeldt (Stockholms läns landsting, M) och Anne-Marie Brodén (M) har också uttalat sina ambitioner att lägga fram en s.k. alliansmotion. Allt detta är naturligtvis strålande nyheter och en förutsättning för att det ska gå vägen.

Vid ett tillfälle i höstas kunde vi som följer Kroppsterapeuterna på facebook läsa ett inlägg från en förtvivlad medlem som förlorat sin ork, energi och tro på framtiden. Då jag känner denna skribent ringde jag oroligt upp honom och frågade hur han mår. Det visade sig då att han förlorat sin äldsta och största kund till ett bemanningsföretag i branschen. Frågan som uppstår blir således:

Hur ska vi förhålla oss till bemanningsföretagen i vår bransch?
Det finns bemanningsföretag i nästan alla branscher. Som alltid finns det två sidor på myntet. Å ena sidan har vi medlemmar som är anställda, de är inte intresserade av att ta kostnaden för lokalhyra, inventarier, sköta bokföring mm. Det är ett mindre antal av våra medlemmar, men eftersom de tar jobben måste jag anta att de är nöjda med sin situation. Å andra sidan har vi alla er som är egna företagare med allt vad det innebär.

Branschrådet Svensk Massage antog i våras Företagarna som medlemmar i sin organisation. Något Kroppsterapeuterna motsatte sig av ett enkelt skäl. Företagen är, oavsett vilken bransch man befinner sig i, alltid en motpart till en branschorganisation. En branschorganisations syfte är i de allra flesta fall att sköta dialogen med arbetsgivare. Enligt vår mening har BSM helt enkelt gått vilse i frågan.

Enligt ett av de större bemanningsföretagen går det inte att ta ut högre priser på behandlingarna på företag. Gör man det, får man inte uppdraget. Detta leder till en generell dumpning av marknaden. Konsekvensen blir naturligtvis lägre löner för de terapeuter som är anställda. En annan konsekvens blir såklart att ensamföretagaren inte kan konkurrera då han också måste lägga på några kronor per behandling för övriga kostnader.

Så hur får vi till ett klimat på arbetsmarknaden där alla konkurrerar på lika villkor?
Enligt min åsikt handlar det om kvalitet och kollektivt tänkande.

Bemanningsföretag kommer alltid att existera. De fyller faktiskt en funktion de också. Men vi som är kollektivt anslutna till ett förbund behöver hålla samman. Vi ska trycka på kvalitet i våra behandlingar, vi är goda rådgivare, vi har en lugn och fin behandlingsmiljö, vi har en bred kunskapspalett och är inte rädda för att ta betalt.

Stötta varandra – i sann KrY-anda!

Annons