Vilken är din USP?

Vilken är din USP?

USP är en känd term i säljbranschen och betyder unique selling point och syftar på de värden eller tjänster som skiljer just din verksamhets erbjudande från dina konkurrenters. Kort och gott – vad gör din verksamhet unik?

Urbaniseringen

I hela världen är urbaniseringen påtaglig, städerna växer sig allt större och lockar med nya möjligheter till företagande, försörjning, utbildning och upplevelser. Samtidigt som städerna växer och förtätas så ökar även konkurrensen. Allt detta leder fram till ett snabbare samhälle och krav på att man prioriterar sin tid bättre. Oavsett var du har din verksamhet så påverkas du av urbaniseringen. Med andra ord – redan nu skapas en ny kultur av beteende!

Ökad andel äldre

Vi lever allt längre och vi blir allt friskare. Dagens pensionärsgeneration är den mest välbeställda och hälsosamma någonsin, tack vare bättre mat, mindre slitsamma arbeten och alltmer avancerad medicinsk teknik och läkemedel. Äldreboomen är kanske en av de största framtida utmaningarna för samhället. Är seniorerna din USP?

Digitalisering och nya verktyg

Miniräknaren var ännu på 70-talet ingenjörens viktigaste beräkningshjälpmedel. Trettio år senare lanserades iPhone och allt förändrades i grunden.  

Det är lätt att tro att de största förändringarna redan har passerat men mycket tyder på att det vi sett bara är början. För hälso- och sjukvården innebär teknikutvecklingen enorma möjligheter. Är den ökad tjänsteutvecklingen din USP?

Hela vårt samhälle rör sig i en riktning och med en hastighet som vi aldrig kan påverka, bara anpassa oss till. Våra kunder kommer att ställa andra och högre krav på oss som arbetar med friskvård, å ena sidan önskas paketlösningar, dvs flera av våra yrkeskategorier i en men också en ökad nischad kompetens.

Vilken är din USP?

Lycka till!

Annons

Nytt år och nya möjligheter!

Nytt år och nya möjligheter!

Det är inte konstigt att jag får många frågor gällande prissättningen i branschen, varenda intjänad krona är viktig i företaget. Då är det lätt att fastna vid prislistan, är det dags att höja priset eller finns det fler sätt att öka intäkterna?

Jag tycker du ska ställa dig själv mot väggen och svara på några frågor.

Hur hittar du nya kunder? Hur får du dina befintliga kunder att handla/boka mer? Hur får du dem att köpa oftare? Hur ökar du konverteringen från en behandlingsform till en annan eller från kost- till träningsrådgivning? Varför köper inte dina kunder fler produkter/tjänster? Vad ska du fokusera mer, eller eventuellt mindre på? Hur bygger du bättre relationer med dina kunder?

Viktiga och vitala frågor som du med största sannolikhet har svaren på själv, så här och nu utmanar jag dig att göra detta ”på riktigt” och ta fram papper och penna och skriva ner dina svar på frågorna. Varsågod!

Hur hittar du nya kunder?

Hur har de kunder hittat dig som du har idag, och gör du fortfarande på samma vis? Annonsering, mun-mot-mun, rekommendationer… Behöver du variera dig eller hitta tillbaka till ett framgångsrikt koncept?

Hur får du dina befintliga kunder att köpa mer?

Bokar du in återbesöket direkt eller få de själva återkomma? Säljer du något på din klinik utöver möten/behandlingar, tex kosttillskott eller rehabutrustning eller andra behandlingstekniker, träning- eller kostråd? Ofta hinns inte allt med på en gång och du kan inte veta vad kunden önskar om du inte frågar, så varför inte ställa frågan om ni ska boka in ett nytt besök med en annan inriktning. Hur gör du idag?

Hur får du kunderna att köpa behandlingar/konsultationer/oftare?

Säljer du klippkort till kliniken, skapar du erbjudanden till dina befintliga kunder? Erbjudanden behöver inte bara vara till för nya kunder, det kan ses som en bonus för befintliga kunder och behöver inte alls annonseras. En ”bonus” till trogna kunder kan du dela ut när du känner för det och uppskattas oftast mer av trogna kunder än nya kunder. Öppna föreläsningar behöver inte vara så avancerade men det kan vara ett bra sätt att skapa tillfällen att dra till sig kunder. Det kan i all sin enkelhet vara så enkelt som att visa vilka muskler som behöver stretchas när man skottat snö, eller prata kost och avsluta föreläsningen med att ta fram bokningskalendern.

Hur kan du öka konverteringen?

När din kund är färdigbehandlad kanske hon behöver komma på coachning, träning eller  kostrådgivning. Det är en fråga som behöver ställas rakt ut till kunden och som bara kunden kan svara på, framför allt när du märker att behandlingarna ebbar ut.

Vilken är din nästa ”produkt”?

När fortbildade du dig senast och om du har gått en ny utbildning, har du berättat det för dina kunder? Lägg ut kursintyget på din hemsida och skriv om utbildningen i dina nyhetsbrev. Det är bra nyhetsvärde och påminner om att det är dags att boka in nytt besök. Och så ökar det värdet på dina behandlingar.

Hur bygger du (bättre) relationer med dina kunder?

Ringer du (eller mejlar men det är mindre effektivt) och följer upp behandlingen? Påminner du om att det är dags för nästa besök? Skickar du kost- eller träningstips? Denna listan kan göras lång. Gå tillbaka några månader i din kalender och följ upp de besöken du hade då. Det kommer att uppfattas som otroligt proffsigt och omsorgsfullt när du ringer upp och frågar hur de mår, tro mig!

Lycka till och varför inte dessutom se över din prislista inför nästa år!

Peter

 

Det här är vår chans!

Det här är vår chans!

KAV-utredningen skapar tydlighet och möjligheter för vår bransch.

Jag har svårt att förstå den oro som orsakats av utredningens förslag om ändrad ålder för behandling av barn men låt mig återkomma till det. Utredningen om KAV (komplementär- och alternativ medicin och vård) uppmärksammas i media och även här i Almedalen i år, något som jag välkomnar varmt! Jag har själv skrivit om utredningen vid olika tillfällen och välkomnar det ljus som riktas mot vår bransch. Den uppmärksamhet som riktas mot oss är bra eftersom utredningen verkligen lyfter fram bra sidor av komplementära behandlingsmetoder. Låt oss ta vara på det här tillfället!

Läs mer här: https://peterfeldt.se/2019/06/04/regeringens-utredning-om-komplementar-och-alternativ-medicin-och-vard-ar-klar/

Enligt analysföretaget Inizio har ungefär var 5:e kvinna (22%) lågt förtroende för vården,  var 3:e (30%) kvinna tycker att vården är ineffektiv och varannan kvinna (50%) tycker att väntetiderna är för långa. Men det här är bara toppen på isberget.

KAV-utredningen visar väldigt mycket mer. Närmare hälften av de patienter som har allvarliga och kroniska sjukdomar använder KAM-metoder parallellt med den traditionella sjukvården. Men vågar sällan berätta det för sina läkare… och sjukvården får verkligen smäll på fingrarna på en rad olika punkter av Kjell Asplund. Utredningsledaren uppmanar sjukvården att på flera punkter lära sig från friskvården. Bland annat nämns den tid som ägnas åt den vårdsökande, den kontinuitet man får hos friskvården och att vi har individuellt anpassade behandlingar. Kjell Asplund rekommenderar till och med att man lägger in KAM-utbildning i läkarutbildning för att lära sig mer av och om KAM.

Utredningen är just en utredning. Nu följer några remissrundor och först den 1 juli 2021 kommer vi att ha eventuella nya lagar att följa. Men det är ännu en bit innan vi är där.

Förbud att utreda och behandla sjukdomar hos barn under 15 år

Utredningen använder följande formulering i utredningen: ”Det nuvarande förbudet för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla cancer, epilepsi och diabetes föreslås att ersättas med ett generellt förbud att behandla allvarlig sjukdom och omfattar då både somatiska och psykiska sjukdomar. Medan det ska vara förbjudet att behandla dessa sjukdomar i sig, ska symtomlindrande åtgärder vara tillåtna.”

Ytterligare ett lagförslag är att: ”Det ska vara förbjudet att utreda och behandla sjukdomar hos barn under 15 år och sjukdomar i samband med graviditet, detta oavsett sjukdomens svårighetsgrad. Symtomlindrande behandling för barn och gravida ska dock vara tillåten.”

Observera att symptomlindrande behandlingar fortfarande ska vara tillåtna, precis som idag. Vår bransch har inte behandlat allvarliga sjukdomar tidigare och ska inte heller, enligt min mening, göra det framöver. Då får vi allt skaffa oss längre och andra utbildningar.

Källkritik

I dessa tider är det väldigt viktigt att kolla upp källan bakom artiklar och bloggar innan länkar kommenteras och delas. Jag har läst texter med grova fel och som felaktigt citerar Kjell Asplund.

Gemenskap är en källa till drivkraft

Låt oss dra nytta av KAV-utredningen och utvecklas med den. Ge varandra beröm och lyft branschen tillsammans. Den gemenskap som vi har i branschen svetsar oss samman. Marknadsför dig själv, sprid positiva artiklar och var seriös i dina framställningar. Visa att Kjell Asplund har rätt. Det bidrar till allas hälsa och utveckling.

Visa att vi är att räkna med för sjukvården har mycket att lära sig av oss!

 

Regeringens utredning om komplementär och alternativ medicin och vård är klar!

Regeringens utredning om komplementär och alternativ medicin och vård är klar!

Så har då regeringen utredning och komplementär och alternativ medicin och vård (KAV), efter två års arbete, publicerat ett delbetänkande på 617 sidor. Även om inte innehållet överraskar så gläds vi åt förslagen, låt mig återkomma till dem lite längre ner.

Utgångspunkten för utredningen är: ”Patientens rätt att själv välja vilken vård och behandling man vill ha för sina besvär måste i största möjliga utsträckning respekteras. Denna rätt måste dock vägas mot intresset av att upprätthålla hög patientsäkerhet”.

Man skulle kunna sammanfatta utredningen i fem punkter:

 • Det måste vara möjligt att få information om behandlingsmetoder som finns utanför den etablerade hälso- och sjukvården, även i de fall sådan vård inte finansieras av det allmänna.
 • Information om evidens om metodernas effekt ska finnas tillgänglig.
 • Kunskaperna om behandlingsmetoder som används utanför den etablerade vården är otillräckliga.
 • Detsamma gäller kunskaperna om aktuella forskningsresultat och pågående forskning om KAM metoder.
 • Metoder som idag används vid vård utanför den etablerade hälso- och sjukvården kan i framtiden, efter forskning och utvärdering, bli en värdefull del av den etablerade vården.

Men den största (och första) frågan är nog: kommer det att hända nåt nu?

För om vi ska vara helt ärliga så har samtliga utredningar sedan 1956 (sex stycken) inte kommit längre än så här, till ett delbetänkande från statens offentliga utredningar.

Det har tagit två år och massor av intervjuer och faktainsamling för att skapa den 617 sidor långa rapporten som talar till vår fördel. Och det behövs verkligen förändring! Inte bara för att vi vill göra friskvården tillgänglig för gemene man utan också för att lagstiftningen är riktigt gammalmodig, mellan 50-100 år gamla är lagarna vi styrs av och de senaste 30 åren har behovet lyfts av rättsliga instanser att det behövs en översyn.

I Norge och Danmark har man redan gjort sin resa och reviderade lagstiftningen under 2000-talet. Innan dess hade alla tre länderna stora likheter. I Norge och Danmark har man, till skillnad från i Sverige, inte listat sjukdomar som cancer, epilepsi och diabetes. Istället har man i Norge ett generellt förbud mot behandling av allvarliga sjukdomar medan man i Danmark har en straffbestämmelse om att utsätta någon för fara för att ge några exempel.

Det framgår med all tydlighet att informationen är av största vikt. Det blir ännu viktigare att vi uttrycker oss korrekt och professionellt, både som förbund och enskild utövare, i allt från sociala medier till i vår journalföring och kundkontakt.

Utredarna anser att kunden ska kunna ställa samma krav på vår bransch som på sjukvården. Det ska finnas information från terapeuten som gör det möjligt för kunden att utöva självbestämmande. Och så ska vi vara beredda på att informera om förväntat vård- och behandlingsförlopp, väsentliga risker för komplikationer och biverkningar och rådgivning om enskildas behandlingar i eller kontakter med hälso- och sjukvården.

Av den anledningen föreslår utredningen:

 • Att det ska finnas obunden information om KAM, såsom en obunden svensk portal där man ska kunna söka info om KAM-metoder, förslagsvis tillhandahållen av Socialstyrelsen.
 • Att informationen bör vara tillgänglig för allmänheten via 1177 Vårdguiden.
 • Att större KAM-organisationer (som Kry) bör utveckla samarbete med Konsumentverket och teckna branschöverenskommelser.

Närmare hälften av alla svenska patienter som har allvarliga och kroniska sjukdomar använder KAM-metoder samtidigt med den traditionella sjukvården. Däremot berättar man sällan det för sina läkare med rädsla för eventuella konsekvenser. KAM utredningen inser att det är bristen på kunskap som orsakar detta och för sjukvårdens del föreslås att det ska införas kursavsnitt om KAM i vårdutbildningarna och rekommenderar att det ska finnas KAM-avsnitt i vidareutbildningarna. Dessutom vill man öppna upp för diskussion om vad hälso- och sjukvården kan lära sig av KAM-sektorn.

Utredningen har redan listat några punkter som sjukvården kan lära sig av KAM. Till exempel är det den tid som ägnas åt den vårdsökande och den kontinuitet som KAM är ett föredöme. Dessutom lyfter utredningen fram hur bra det är med individuellt anpassade behandlingar och hur ospecifika effekter kan ses som en tillgång. Här är KAM utövarna helt överlägsna sjukvården.

Med utgångspunkt av det föreslår utredningen att man ska utreda på vilka villkor KAM-metoder kan tas upp i hälso- och sjukvården. Basen för en sådan utredning finns redan fastställt av riksdagen och består av tre principer: Människovärde, behov och kostnadseffektivitet. Något som vi i BOT-gruppen redan har redovisat för KAM-utredningen och som står skrivet i BOT-rapporten.

Dessutom rekommenderar utredarna att SBU (statens beredning för medicinsk och social utvärdering) får i uppdrag att utvärdera forskning på de KAM-metoderna som är mest aktuella att införa i hälso- och sjukvården.

Några slutsatser har utredningen kommit fram till. Utredningens bedömning är att ett särskilt register över KAM-utövare inte bör skapas. Istället föreslås förbunden inom Kam att teckna branschöverenskommelser med Konsumentverket. Det behövs förbättrad information om KAM-metoder och omarbetning av patientsäkerhetslagen.

Det är helt klart så att rapporten talar till Krys och svensk friskvårds fördel men man bör också läsa mellan raderna. Det delas ut nålstick till båda sidor. Med det sagt tycker jag att utredningen känns komplett och rättvis samtidigt måste man fråga sig var pengarna till forskning ska komma ifrån och kommer politikerna att våga ta de beslut som krävs?

Det ska till lagändringar och forskningsanslag för att inte tala om ingrepp i läkarutbildningar. Det finns många som kommer att protestera mot det, det är ett som är säkert.

Tänk bara så positivt det vore om vi kunde få till ett ökat samarbete Konsumentverket och om vi faktiskt fick webbsida på Socialstyrelsen, info via 1177 vårdguiden om friskvården i Sverige.

Vi går en spännande framtid till mötes!

Känner du skillnaden?

Känner du skillnaden?

Hur ser dina inre samtal ut?

Det finns mycket som kan motivera dig i din vardag. Attraktiva målbilder, dina tankar, andras bekräftelse och säkert mycket mer än så. Men frågan är om inte din passion – det du brinner för – är bästa drivkraften.

Passion och motivation kommer inifrån dig själv och du kan få mycket hjälp av hur du väljer att föra ditt inre samtal. I ditt inre samtal formulerar du tankar som du bollar fram och tillbaka. Det här gör alla varje dag och det innebär hundratals tillfällen att boosta sig själv. Eller det motsatta. För som Henry Ford sa en gång ”Du kan tro att du kan. Och du kan tro att du inte kan. I båda fall har du rätt.”

Stärk dig själv med inre samtal

Det finns vissa ord som hjärnan förknippar med negativa känslor och maktlöshet, ord som måste, tvungen, skulle och borde.

Dessa ord skickar signaler om att något är negativt, om att det är något du inte vill göra och helst undviker. Om du använder dessa ord i ditt inre samtal, så bäddar du omedvetet för tvingande känslor, som drar ner din passion.

Prova att byta ut de negativa orden mot kan, vill, väljer eller bestämmer. Det är ord som istället skickar signaler till hjärnan om att du har makten över ditt liv. Det är du som bestämmer och inte omständigheterna runt omkring dig. Gör det till en vana att välja dessa positiva ord och skapa en bättre känsla redan från början.

Läs dessa meningar så förstår du vad jag menar:

”Jag är tvungen att välja sallad till lunch”: ”Jag kan välja sallad till lunch”.

”Jag måste gå ner i vikt”: ”Jag bestämmer mig för att gå ner i vikt”.

”Jag bör ge mig själv makt över mitt liv”: ”Jag väljer att ge mig själv makt över mitt liv”.

Lycka till och glöm inte prata passionerat med dig själv!

Hur börjar man skriva?

Hur börjar man skriva?

Jag får ofta frågan hur man ska göra för att komma igång att skriva sina nyhetsbrev, bloggar eller inlägg på Facebook. Och jag landade i de här små goda råden.

Börja med att sätta pennan till pappret och tänk på att… ja, en text kan faktiskt handla om ingenting. Det kan faktiskt vara så att ju konstigare text desto bättre, för det kan få läsaren att fatta intresse och faktiskt fortsätta läsa. Du kanske ska undvika fakta från större undersökningar (som den stora massageundersökningen från 2018) som visar att var 3:e svensk fick massage under året som gått.

När du fått läsarna så här långt in i texten börjar de få lite intresse för dig så släpp då bla ha bla ha-vinkeln och ge dem något av värde, annars kan du förlora dem. Det skulle kunna vara att behandlingar för smärta och för avslappning är de vanligaste orsakerna till att man går till en massageterapeut (undvik torr fakta som att 87% av alla individer i Sverige någon gång kommer att få ont i ryggen) eller att behandlingar för stress är det som ökar enligt statistiken om man jämför med motsvarande undersökning från 2011.

Eller en sån sak som att de äldre kunderna går till massageterapeuter för att få behandlingar i friskvårdande syfte och yngre kunder tar massage för stresslindring. Men kanske ska du strunta i det, det kan bli för mycket information på en gång.

Strunta i att skriva grymma fakta som att 26% anser att resultatet var bättre än väntat, för det är nog inte någon som bryr sig och det är säkert inte lönt att skriva att det var över 1000 personer som svarade på enkäten och att man kan hitta en sammanfattning på Kroppsterapeuternas hemsida. https://www.kroppsterapeuterna.se/uploads/2019/02/Massageundersökning-Allmänhet-2018.pdf

Till slut, avsluta den här lilla godingen (texten alltså) med något oväntat (undvik spännande fakta som att du har 34 i skostorlek och XL i handskstorlek) eller låt läsaren försöka lista ut vad du tänker, men det är klart, det kan vara ganska riskabelt.

Lycka till!

Det är hög tid att justera våra arvoden i friskvårdsbranschen!

Det är hög tid att justera våra arvoden i friskvårdsbranschen!

Jag har nu besökt hälften av de orter som jag ska besöka under höstturnén 2018 och det känns toppen. Men samtidigt känner jag mig bekymrad över att så många anser sig vara verksamma i en bransch med andra spelregler.

I förbundet, och i branschen som helhet har prissättningen diskuterats både kors och tvärs i många år och känslan är att många prissätter sina tjänster för lågt, det är till och med så att många arvoden är så låga att det inte blir pengar över till semester och pension. Det går bra för många i branschen men varför nöja sig med det när vi vill lyfta hela branschen till nya höjder.

Låt 2019 bli året då vi sällar oss till alla andra småföretagare som stolt värdesätter sin tid. Det är dags att visa yrkesstolthet och känna sitt värde, ingen kommer att klandra oss för det.

Låt kalendern jobba till din fördel

Ett sätt är att låta kalendern ”värdesätta” din tid genom att höja priset på kvällar och helger. Precis som i alla andra branscher är det naturligt att ta ut extra betalt om du arbetar efter 18 och på helgerna. Och vet du vad, ingen kommer att ifrågasätta din prissättning – för vem kan kräva att du ska arbeta övertid utan att ta extra betalt. Så gör alla andra.

En för alla, alla för en

Det krävs en kollektiv och synkron attitydförändring. En kulturell uppgradering. 2019 blir året då alla i förbundet boostar sina hemsidor och väntrumsväggar med medlemsbevis, certifikat och sigill och gör en ”remake” av sina prislistor. Det måste bli kutym att värdesätta sin tid, en kollektiv attitydförändring för friskvårdsbranschen behöver en ny fräsch kultur som andas stolthet. Om alla Kroppsterapeuter visar stolthet över sin långa utbildning, värdesätter sitt certifikat och kvalitetssäkring från förbundet och uppträder enhetligt så har vi snart svensk friskvård 2.0.

Denna handlar inte om att vi i första hand vill ha bättre betalt, det får vi på köpet. Svensk friskvård 2.0 handlar om yrkesstolthet och attitydförändring i den kultur vi tillsammans odlar. Har du gått den långa vägen ska du också ha betalt! Detta gäller på kliniken, i tjänsteföretagen, uppdragen på spahotellen – överallt. Vi ska enade kliva fram och stå för vårt värde.

Gör din egen beräkning

I alla räkneexempel nedan har jag använt mig av kalkyler på portalen verksamt.se. Här kan du själv göra dina egna beräkningar utifrån vilka kostnader du har i verksamheten och vilken lön du önskar. För att skapa en gemensam utgångspunkt har jag utgått från en nyutbildad person utan erfarenhet. Sen är det upp till dig som har lång erfarenhet och många verktyg i din behandlingslåda att höja priset eller justera det beroende på om du är verksam på en större eller mindre ort, för att ge några exempel.

När du driver eget företag

Som nyutbildad är det rimligt att ta sikte på 25 000 kr i månadslön vilket motsvarar en undersköterskelön enligt rikssnittet. Det är också rimligt att beräkna att vår inkomstbringande arbetstid är ca 1300 behandlingstimmar på ett år (dvs 25 st ”en-timmes behandlingar” i veckan).

I beräkningen utgår jag från att du som företagare har ca 12 000 kr i kostnader varje månad för lokal, marknadsföring, mobil, redovisningstjänster mm. Jag lägger dessutom på 20% på priset för att jag utgår från att du vill att ditt företag ska gå med vinst, kunna ta ut semester och till sist även pension. Dessa siffror kan du justera själv på verksamt.se.

Summan av detta blir att du som egen företagare då ska ta minst ta 665 kr i timmen inkl. moms, på vardagar dagtid. Priset blir högre på kvällar och helger, och ökar när du fortbildar dig och med tiden blir mer erfaren.

Det finns fördelar med att vara anställd

Att vara timanställd har sina fördelar, det är bekvämt och det kan vara ganska tryggt att arbeta för andra företag. Det skulle kunna vara företagskunder du själv tagit kontakt med eller så kan det vara företag som sköter införsäljningen av uppdraget. En fördel med att vara anställd är att du inte har kostnader för lokaler, marknadsföring eller förbrukningsmaterial. Att arbeta för andra företag, vars affärsidé är att sälja friskvård, kan definitivt vara ett alternativ för dig som är nyutbildad eller om du vill komma till ”dukat bord”.

Förutsättningarna för beräkningen är desamma som ovan, det vill säga nyutbildad och 25 000 kr i månadslön beräknat på en heltidslön. Inget Ob-tillägg och med 8-timmars arbetsdag. Semesterersättningen är inräknad med 107 kr per dag (du måste komma ihåg att själv sätta undan denna summan om inte din arbetsgivare gör det åt dig.) Då blir timlönen på 170 kr per timme. MEN som timanställd finns det gråzoner att ta med i beräkningen.

Om du inte har en full arbetsdag på företaget blir ställtiden mellan uppdragen bortkastad tid, det kan jämföras med en egenföretagare som inte är fullbokad. Du bör med andra ord ställa krav på att du får betalt för alla timmar du är på arbetsplatsen oavsett om kunden kommer eller inte, och när du har rast.

Vår rekommendation är att du tar halv- eller heldagsuppdrag som inkluderar raster. Det ställer högre krav på tjänsteföretaget att fylla dagen MEN det blir inte du som arbetstagare som får ”betala” med luckor i din kalender. Luckor som är omöjliga att fylla ut när du inte är på din egen klinik. För att nå 25 000 kr i månadslön ska timlönen vara 170 kr per timme plus de timmar du anser att du förlorar på grund av ställtiden.

En grundregel är: ju kortare uppdrag, desto högre timpeng.

När du ska fakturera tjänsteföretag

Om du som egenföretagare ska fakturera ett företag du arbetar för så behöver du tänka på att lägga på arbetsgivaravgiften och sociala avgifter (ca 55%) och såklart momsen (25%). Med utgångspunkt från en nyutbildads månadslön på 25 000 kr, ca 1300 behandlingstimmar på ett år (dvs 25 st ”en-timmes behandlingar” i veckan) så behöver du fakturera 387 kr per timme plus moms.

Men tänk då på att den summan bara räcker till din månadslön. Vill du att vinst, pension och semester ska vara med behöver du räkna upp priset ytterligare 20%.

Nu uppmanar jag dig att göra dina egna beräkningar på verksamt.se. Ta med dig reflektionerna från ovan och justera dina prislistor, för 2019 blir året då vi värderar vår tid bättre och tar betalt.

Vi förtjänar det och våra kunder kommer att respektera oss för det!

Beräkna ditt arvode här: www.verksamt.se/alla-e-tjanster/rakna-ut

 

 

 

 

 

Så kan yoga förebygga ohälsa

Så kan yoga förebygga ohälsa

Yoga är just nu den kanske mest hajpade trenden inom svensk friskvård, med all rätt. I en tid där psykisk ohälsa är den största anledningen till sjukdom i Sverige är det viktigt att sätta fokus på yogans många vägar att verka som samhällsförbättrare. Jag är själv övertygad om att yoga kan förebygga ohälsa.

Idag möter vi yogan på många olika platser – på träningscenter, inom företagshälsovården och inom vården. Olika yoga-former har utvecklats för att kunna möta människor där de är, skänka sinnesro och verka för förbättring av hälsan.

Den 9 november på Allt för Hälsan i Stockholm har Kroppsterapeuterna valt att viga en hel dag åt yogan. På scen bjuder vi in till samtal och föreläsningar om yogans roll på arbetsplatsen, inom vården och i samhället i stort.

Mediyoga, medicinsk yoga, används idag inom svensk sjuk- och hälsovård. Här möter ayurveda och österländsk medicin det moderna västerländska tankesättet för att hjälpa kroppen till självläkning. Bland annat talas det om att yogan kan hjälpa mot migrän. Pär Krutzén är en av personer som är med oss på mässan för att prata om varför vi kanske borde kunna få yoga på recept.

Det blir samtidigt allt vanligare med yoga inom företagshälsovården. Den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag är stress. Och den vanligaste diagnosen akut stressreaktion. Kan yoga som företagshälsovård vända utvecklingen? Det kommer vi att diskutera med bland annat Ann-Sofie Forsmark, hälsostrateg, och Therese Leijonhufvud, produktchef sjukvård, Euroaccident.

Krimyogan är en yogaform som utvecklats specifikt för kriminella och praktiseras på fängelser. Målet är att hjälpa utövarna att bli mer stabila i sinnet, en effekt som det också finns forskning bakom. Idag är krimyoga en stor trend i USA och den håller på att sprida sig till Sverige. Vi gästas bland annat av Eva Seilitz som är grundare av Krimyogan för ett samtal om olika yoga-former.

Det finns många fler former av yoga som växer fram med olika inriktning, så som ölyoga, nakenyoga och ryttaryoga. Alla dessa begrepp och trender kommer vi att gå igenom och reda ut under Yoga-dagen. Det centrala är att yogan på olika sätt hjälper människor att må bättre.

Kroppsterapeuterna intresserar sig för yogan eftersom den är en given del av svensk friskvård idag. Förbundet organiserar yogalärare och hjälper till att bidra till en hållbar bransch. Vi ser även att många av våra befintliga medlemmar redan idag har yoga som en del i sin verktygslåda i ledet att få svenska folket friskare.

Kroppsterapeuterna har genom alla år sett Allt för Hälsan som en given mötesplats för de som intresserar sig för hälsa och friskvård. Förbundet finns på plats på mässan under hela helgen, den 9 – 11 november, med särskilt fokus på yoga på fredagen. Deltagandet på Yoga-dagen är kostnadsfritt och ingår i den ordinarie biljetten till Allt för Hälsan.

Gå med i Kroppsterapeuternas Facebook-event för att hålla dig uppdaterad om Yoga-dagen: www.facebook.com/events/541847556275025/

Schema för Yoga-dagen den 9 november

Yogadag_KRY

Smart välfärd!

Smart välfärd!

2,5 miljoner svenskar skulle satsa mer på friskvård och de hade tid och pengar. Samtidigt visar en annan rapport från Skandias Idéer för livet, att Sverige förlorar 57 miljarder kronor på sjukskrivningar varje år och att samhället skulle spara 19 miljarder om året bara genom förebyggande åtgärder med friskvård.

Hur tjänar man in 19 miljarder kronor?

För att spara 19 miljarder kr behöver var tredje patient återgå till sitt arbete efter behandling med friskvårdande insatser. Samtidigt vet vi att med insatser som manuella behandlingsmetoder, träning, kost, mindfulness och coachning (för att ge några exempel) så är resultatet ännu bättre än så, närmare varannan patient skulle kunna börja jobba igen. Östergötlands-och Kalmars befolkningsstudie och Fagersta studien visar att det är så goda resultat som att 50% av de personer som är sjukskrivna för skador i rörelseapparaten eller som har stressrelaterade problem och utmattningssyndrom kan återgå till sitt jobb efter behandling med friskvård.

Smart välfärd

Smart välfärd handlar om att ligga steget före och sjukskrivningar orsakar enorma förluster för samhället men många av alla dessa sjukskrivningar kan åtgärdas innan de blir verklighet. Skandia har, tillsammans med sina kunder, halverat sin sjukfrånvaro genom sina metoder baserade på hälsoinsatser i tidigt skede, något som går helt i hand med Kroppsterapeuternas egna beräkningar av hur framgångsrik friskvård kan vara. Dels genom att ta hand om sjuk personal och dels genom förebyggande åtgärder.

Men hur stor kan vinsten bli per ort?

Om staten och kommunerna genomförde satsningar på förebyggande friskvård och rehabiliteringsinsatser skulle samhällsvinsten bli stor. Genom Skandias verktyg för att beräkna samhällsförlusten för sjukskrivningar gjorde jag några jämförelser.

Jag ställde in siktet på Norrköping, Karlstad och Sundsvall och fick fram följande resultat. Norrköping skulle spara 199 Mkr om året, Karlstad 141 Mkr om året och Sundsvall skulle spara 261 Mkr. Det är väldigt stora belopp för i sammanhanget mindre orter. På dessa tre orter har Kroppsterapeuterna 37 medlemmar i Norrköping, i Karlstad har vi 31 medlemmar och i Sundsvall 25 medlemmar.

Här finns det alltså 601 Mkr att spara in med rätt arbetsinsats på rätt ställe, statistiskt sett 300 Mkr. Och då har vi inte räknat in skatteintäkterna till kommunen från de 93 medlemmarna som skulle få fullt upp. Det blir alltid ringar på vattnet när det blir fart på ekonomin.

BOT-rapporten beräknar 11,9 miljarder i besparingar över hela Sverige, Skandia bedömer att siffran ska vara 19 miljarder. Sanningen ligger kanske någonstans mittemellan.

Under tiden som våra politiker tänker på saken så kan vi väl sätta summan 19 miljarder i ett sorts perspektiv. 19 miljarder kronor skulle ge 50 000 sjuksköterskor lön under ett år.

Beräkna samhällsförlusten för din kommun här:

https://www.skandia.se/om-oss/nyheter/samhallsforlusten-for-sjukskrivningar?cmpid=eml-:Nyhetsbrev_okt_2017:na:N/A:na:na:Sjukskrivningsraport

Stöd BOT-avdraget här:

http://botavdraget.com/

Beräkna din sjuknärvaro här:

http://botavdraget.com/

 

 

 

Sätt smarta mål och håll dig på spåret

Sätt smarta mål och håll dig på spåret

När solen tittar fram och vårkänslorna tar över fylls vi av energi och motivation. Många tar i från tårna och bestämmer sig för att springa ett maratonlopp eller någon annan överdådig insats. Alldeles för ofta spricker planen och slutar i besvikelse. Men med rätt förberedelser kanske den inte alls behöver spricka. Lär dig sätta smarta mål!

SMARTA är en akronym och kan beskrivas på följande vis:

S – självvalda, specifika, M – mätbara, A – attraktiva, R – realistiska, T – tidsbestämda, A – accepterande

 • Utgå från dina egna självvalda mål utifrån din vilja och dina behov och var så specifik som möjligt. Om du vill springa Lidingöloppet i september så säg det högt till dig själv.
 • Målet ska vara mätbart, det vill säga du skall exakt skriva ner vad du vill uppnå för att kunna utvärdera hur det går. Vikten, sträckan liksom tiden är väldigt mätbara mål.
 • Ett mål ska vara attraktivt genom att du pratar om det du vill uppnå, inte det du vill fly ifrån. Prata gärna med folk i din närhet vilket mål du har satt upp.
 • Det finns resurser som gör det realistiskt för dig att nå ditt mål. Personer i din omgivning kan peppa dig och hjälpa till på olika vis, din familj, grannar, din omgivning helt enkelt.
 • Målen ska vara tidsbestämda för att ge dig en tydlig struktur och ramverk. Till exempel: i juni ska jag klara av att jogga 7 km, i juli ska jag klara 15 km och i augusti ska jag klara 20 km.
 • Både du själv och din omgivning behöver acceptera och vara stöttande. Om ditt mål är orealistiskt eller svårt att förstå blir det svårt att genomföra.

Det är alltså väldigt viktigt att du får en tydlig målbild som är meningsfull. Föreställ dig hur härligt det känns att korsa mållinjen. Kan du det så skapar det en påtaglig känsla av sammanhang och motivation vilket dramatiskt ökar möjligheterna att lyckas.

Lycka till!