Så kan yoga förebygga ohälsa

Så kan yoga förebygga ohälsa

Yoga är just nu den kanske mest hajpade trenden inom svensk friskvård, med all rätt. I en tid där psykisk ohälsa är den största anledningen till sjukdom i Sverige är det viktigt att sätta fokus på yogans många vägar att verka som samhällsförbättrare. Jag är själv övertygad om att yoga kan förebygga ohälsa.

Idag möter vi yogan på många olika platser – på träningscenter, inom företagshälsovården och inom vården. Olika yoga-former har utvecklats för att kunna möta människor där de är, skänka sinnesro och verka för förbättring av hälsan.

Den 9 november på Allt för Hälsan i Stockholm har Kroppsterapeuterna valt att viga en hel dag åt yogan. På scen bjuder vi in till samtal och föreläsningar om yogans roll på arbetsplatsen, inom vården och i samhället i stort.

Mediyoga, medicinsk yoga, används idag inom svensk sjuk- och hälsovård. Här möter ayurveda och österländsk medicin det moderna västerländska tankesättet för att hjälpa kroppen till självläkning. Bland annat talas det om att yogan kan hjälpa mot migrän. Pär Krutzén är en av personer som är med oss på mässan för att prata om varför vi kanske borde kunna få yoga på recept.

Det blir samtidigt allt vanligare med yoga inom företagshälsovården. Den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag är stress. Och den vanligaste diagnosen akut stressreaktion. Kan yoga som företagshälsovård vända utvecklingen? Det kommer vi att diskutera med bland annat Ann-Sofie Forsmark, hälsostrateg, och Therese Leijonhufvud, produktchef sjukvård, Euroaccident.

Krimyogan är en yogaform som utvecklats specifikt för kriminella och praktiseras på fängelser. Målet är att hjälpa utövarna att bli mer stabila i sinnet, en effekt som det också finns forskning bakom. Idag är krimyoga en stor trend i USA och den håller på att sprida sig till Sverige. Vi gästas bland annat av Eva Seilitz som är grundare av Krimyogan för ett samtal om olika yoga-former.

Det finns många fler former av yoga som växer fram med olika inriktning, så som ölyoga, nakenyoga och ryttaryoga. Alla dessa begrepp och trender kommer vi att gå igenom och reda ut under Yoga-dagen. Det centrala är att yogan på olika sätt hjälper människor att må bättre.

Kroppsterapeuterna intresserar sig för yogan eftersom den är en given del av svensk friskvård idag. Förbundet organiserar yogalärare och hjälper till att bidra till en hållbar bransch. Vi ser även att många av våra befintliga medlemmar redan idag har yoga som en del i sin verktygslåda i ledet att få svenska folket friskare.

Kroppsterapeuterna har genom alla år sett Allt för Hälsan som en given mötesplats för de som intresserar sig för hälsa och friskvård. Förbundet finns på plats på mässan under hela helgen, den 9 – 11 november, med särskilt fokus på yoga på fredagen. Deltagandet på Yoga-dagen är kostnadsfritt och ingår i den ordinarie biljetten till Allt för Hälsan.

Gå med i Kroppsterapeuternas Facebook-event för att hålla dig uppdaterad om Yoga-dagen: www.facebook.com/events/541847556275025/

Schema för Yoga-dagen den 9 november

Yogadag_KRY

Smart välfärd!

Smart välfärd!

2,5 miljoner svenskar skulle satsa mer på friskvård och de hade tid och pengar. Samtidigt visar en annan rapport från Skandias Idéer för livet, att Sverige förlorar 57 miljarder kronor på sjukskrivningar varje år och att samhället skulle spara 19 miljarder om året bara genom förebyggande åtgärder med friskvård.

Hur tjänar man in 19 miljarder kronor?

För att spara 19 miljarder kr behöver var tredje patient återgå till sitt arbete efter behandling med friskvårdande insatser. Samtidigt vet vi att med insatser som manuella behandlingsmetoder, träning, kost, mindfulness och coachning (för att ge några exempel) så är resultatet ännu bättre än så, närmare varannan patient skulle kunna börja jobba igen. Östergötlands-och Kalmars befolkningsstudie och Fagersta studien visar att det är så goda resultat som att 50% av de personer som är sjukskrivna för skador i rörelseapparaten eller som har stressrelaterade problem och utmattningssyndrom kan återgå till sitt jobb efter behandling med friskvård.

Smart välfärd

Smart välfärd handlar om att ligga steget före och sjukskrivningar orsakar enorma förluster för samhället men många av alla dessa sjukskrivningar kan åtgärdas innan de blir verklighet. Skandia har, tillsammans med sina kunder, halverat sin sjukfrånvaro genom sina metoder baserade på hälsoinsatser i tidigt skede, något som går helt i hand med Kroppsterapeuternas egna beräkningar av hur framgångsrik friskvård kan vara. Dels genom att ta hand om sjuk personal och dels genom förebyggande åtgärder.

Men hur stor kan vinsten bli per ort?

Om staten och kommunerna genomförde satsningar på förebyggande friskvård och rehabiliteringsinsatser skulle samhällsvinsten bli stor. Genom Skandias verktyg för att beräkna samhällsförlusten för sjukskrivningar gjorde jag några jämförelser.

Jag ställde in siktet på Norrköping, Karlstad och Sundsvall och fick fram följande resultat. Norrköping skulle spara 199 Mkr om året, Karlstad 141 Mkr om året och Sundsvall skulle spara 261 Mkr. Det är väldigt stora belopp för i sammanhanget mindre orter. På dessa tre orter har Kroppsterapeuterna 37 medlemmar i Norrköping, i Karlstad har vi 31 medlemmar och i Sundsvall 25 medlemmar.

Här finns det alltså 601 Mkr att spara in med rätt arbetsinsats på rätt ställe, statistiskt sett 300 Mkr. Och då har vi inte räknat in skatteintäkterna till kommunen från de 93 medlemmarna som skulle få fullt upp. Det blir alltid ringar på vattnet när det blir fart på ekonomin.

BOT-rapporten beräknar 11,9 miljarder i besparingar över hela Sverige, Skandia bedömer att siffran ska vara 19 miljarder. Sanningen ligger kanske någonstans mittemellan.

Under tiden som våra politiker tänker på saken så kan vi väl sätta summan 19 miljarder i ett sorts perspektiv. 19 miljarder kronor skulle ge 50 000 sjuksköterskor lön under ett år.

Beräkna samhällsförlusten för din kommun här:

https://www.skandia.se/om-oss/nyheter/samhallsforlusten-for-sjukskrivningar?cmpid=eml-:Nyhetsbrev_okt_2017:na:N/A:na:na:Sjukskrivningsraport

Stöd BOT-avdraget här:

http://botavdraget.com/

Beräkna din sjuknärvaro här:

http://botavdraget.com/

 

 

 

Sätt smarta mål och håll dig på spåret

Sätt smarta mål och håll dig på spåret

När solen tittar fram och vårkänslorna tar över fylls vi av energi och motivation. Många tar i från tårna och bestämmer sig för att springa ett maratonlopp eller någon annan överdådig insats. Alldeles för ofta spricker planen och slutar i besvikelse. Men med rätt förberedelser kanske den inte alls behöver spricka. Lär dig sätta smarta mål!

SMARTA är en akronym och kan beskrivas på följande vis:

S – självvalda, specifika, M – mätbara, A – attraktiva, R – realistiska, T – tidsbestämda, A – accepterande

  • Utgå från dina egna självvalda mål utifrån din vilja och dina behov och var så specifik som möjligt. Om du vill springa Lidingöloppet i september så säg det högt till dig själv.
  • Målet ska vara mätbart, det vill säga du skall exakt skriva ner vad du vill uppnå för att kunna utvärdera hur det går. Vikten, sträckan liksom tiden är väldigt mätbara mål.
  • Ett mål ska vara attraktivt genom att du pratar om det du vill uppnå, inte det du vill fly ifrån. Prata gärna med folk i din närhet vilket mål du har satt upp.
  • Det finns resurser som gör det realistiskt för dig att nå ditt mål. Personer i din omgivning kan peppa dig och hjälpa till på olika vis, din familj, grannar, din omgivning helt enkelt.
  • Målen ska vara tidsbestämda för att ge dig en tydlig struktur och ramverk. Till exempel: i juni ska jag klara av att jogga 7 km, i juli ska jag klara 15 km och i augusti ska jag klara 20 km.
  • Både du själv och din omgivning behöver acceptera och vara stöttande. Om ditt mål är orealistiskt eller svårt att förstå blir det svårt att genomföra.

Det är alltså väldigt viktigt att du får en tydlig målbild som är meningsfull. Föreställ dig hur härligt det känns att korsa mållinjen. Kan du det så skapar det en påtaglig känsla av sammanhang och motivation vilket dramatiskt ökar möjligheterna att lyckas.

Lycka till!

Sång som friskvård

Sång som friskvård

Sång som friskvård!

Rubriken kan vara ett skämt eller ett brilliant förslag men om sanningen ska fram har sång och musik enormt positiva effekter på både kropp och knopp.

De 600 000 sångare som är registrerade i Sveriges Körförbund upplever säkert detta varje vecka de repar eller uppträder och nickar nu igenkännande. Du behöver för övrigt inte sjunga organiserat i kör, du kan lika väl sjunga för dig själv eller bara lyssna på musik för den delen. Men frågar du mig ska du förstås välja barbershop.  https://www.facebook.com/TheEntertainMen.Chorus/videos/1558131334274154/

Varför känns det så bra i kroppen?

När du sjunger eller lyssnar på musik frisätts en mängd olika hormoner, bland annat dopamin som också kallas för våra ”må-bra” hormoner och som är kopplade till hjärnans belöningssystem. Signalerna som skickas ut i kroppen gör att vi blir glada, till och med euforiska. Vi blir entusiastiska och kreativa och kan till och med uppleva samma effekt som när vi njuter av andra saker som mat eller sex.

Jag fick en gång frågan om sångare är mindre sjuka än de som inte sjunger och det kan i viss mån stämma för det är så att sång och musik minskar stress och det är i synnerhet bra för immunförsvaret.

Vissa forskare tror att kombinationen av att skapa och lyssna på musik är bra för vår hälsa och det har visat sig att barn som får sjunga i skolan presterar bättre. En svensk studie från 2016 visade att musik hjälper barnen att lättare lära sig räkna och läsa, att det är lättare att memorera fakta och till och med skapar bättre arbetsminne, förstår samband och mönster på ett bättre sätt.

Alla som sjunger känner till hur vårt humör påverkas när vi tar ton och det finns faktiskt tydliga samband med att sång och musik sänker stressnivån i kroppen och påverkar vårt humör på ett väldigt positivt sätt.

Sång mot psykisk ohälsa, sjung för ditt hjärta eller för att dämpa smärta. Det finns många anledningar att ta ton. En annan stor fördel med att sjunga är att du lär dig andas på rätt sätt. Du lär dig använda diafragman och dina muskler mellan revbenen för att utnyttja hela din kapacitet att ta luft vilket är mycket bra för såväl lungor som hjärta då det får mycket positiva konsekvenser för hjärtfrekvensen.

Vill du veta mer om sång i allmänhet besök gärna Sveriges Körförbund. https://www.sverigeskorforbund.se/

Vill du sjunga barbershop och bor i Stockholm rekommenderar jag dig att kontakta The Entertainmen.

http://entertainmen.se/sjung-med-oss/

Och om du vill veta mer om hur din kropp och knopp fungerar och påverkar din hälsa så ska du köpa min bok 100% Hälsa i närmaste bokhandel från och med den 1 mars!

https://roostegner.se/book/100-halsa/

Sjung dig frisk!

Är du sjuknärvarande?

Är du sjuknärvarande?

Är du en av dem som gått till jobbet trots att du egentligen borde stanna hemma?

Då är du inte ensam för mer än varannan svensk har det senaste året, vid mer än ett tillfälle gjort precis så, gått till sitt arbete när de egentligen borde sjukskriva sig.

Att vara så plikttrogen kan straffa sig på lång sikt då det finns risk för att dra på sig en mängd sjukdomar och risken för att gå in i väggen ökar dramatiskt. Dessutom påverkar det ditt jobb då du inte kan prestera som du ska och gör ett sämre jobb.

Den senaste Arbetsmiljöundersökningen (2015) visar att kvinnorna inte vill belasta kollegorna på jobbet och av den anledningen oftast är sjuknärvarande. Männen stannar inte hemma av andra anledningar, främst för att de tror att ingen annan kan göra deras jobb. En annan vanlig orsak är att man helt enkelt inte tycker att man har råd att vara sjukskriven, till exempel på grund av karensdagen i sjukförsäkringen.

Nedsatt arbetskapacitet på grund av dålig hälsa eller dålig kondition leder till koncentrationsproblem, svackor under dagarna och trötthet och om det är så mycket som 10–20% nedsättning, vilket inte alls är en orimlig nedsättning så kan det på sikt leda till utbrändhet och andra sjukdomar.

Men det är inte bara individen som drabbas, det gör även arbetsgivaren. För den som är sjuknärvarande och inte kan utföra sitt arbete till hundra procent kostar företaget pengar vilket på sikt kan bli väldigt stora belopp.

När du förlorar arbetskapacitet innebär det att du som är i arbete presterar sämre än förväntat till följd av dålig hälsa och/eller kondition. För en anställd med 25 600 kr i lön per mån inklusive arbetsgivaravgift kostar en arbetskapacitetsförlust på 20%, 89 088 kr årligen. Jämför det med när du är sjukskriven och anställd då du istället beräknas kosta 10% av din månadslön.

Här kan du själv räkna fram vad sjuknärvaron kostar på ditt företag: www.botavdraget.se

Sjuknärvaro kostar pengar och hälsa

Forskarna bakom den nya studien har tidigare visat att om man upprepade gånger går till jobbet fast man känner att man borde vara hemma så ökar risken för att drabbas av ohälsa och bli sjukskriven senare. Långsiktigt är det inte alltid en bra lösning på ett problem som känns akut.

– Sjuknärvaro kostar dessutom mycket för arbetsgivarna och påverkar prestationen på jobbet, säger Gunnar Bergström, docent på Karolinska Institutet och ansvarig forskare bakom studien.

Exakt hur mycket sjuknärvaro kostar – och vid vilka sjukdomstillstånd – vet vi inte. Men det går att göra beräkningsmodeller för att ta reda på hur sjuknärvaro påverkar produktiviteten. Var och en vet ju att om man går till jobbet fast man inte mår bra så påverkar det ens arbetsförmåga.

Nu när du känner till att det blir ökade kostnader och kan räkna fram resultatet, kan du också göra något åt det. Psykisk ohälsa och ryggproblem tillhör de allra vanligaste problemen och anledningar till sjukskrivningar på våra arbetsplatser. Sjukskrivning kan vara nödvändigt men vi vet att aktiviteter som att ta promenader eller gå på gym är bra för både kropp och knopp, för att inte tala om att träffa en kroppsterapeut som är specialist på att träffa personer som inte är tillräckligt sjuka för sjukvård men ändå inte känner sig friska.

Önskar dig en God Jul i hälsans tecken!

 

Är svensk friskvård redo?

Är svensk friskvård redo?

Patientens rätt att själv välja vilken vård och behandling man vill ha för sina besvär måste i största möjliga utsträckning respekteras. Men den rätten måste vägas mot patientsäkerheten.

Just nu sitter vi i samtal med en grupp utredare från regeringskansliet gällande just patientsäkerhet med ambition att få sjukvården och friskvården att samarbeta. Utredningen kommer inte alls som en överraskning, tvärtom, vindarna har det senaste året blåst i helt rätt riktning från mitt sett att se det. Något måste göras åt svensk sjukvårds krissituation och en av åtgärderna bör rimligtvis vara att underlätta för alla att hålla sig friska.

Vi är mycket väl förberedda och kommer att lägga ett fantastiskt förslag. Inget drömscenario – tvärtom – ett helt realistiskt förslag som bygger på bättre samarbete mellan sjuk- och friskvård. Men jag kan inte låta bli att undra – är Sveriges friskvårdare redo?

Patientsäkerheten kan man inte rucka på. Alla som får behandling måste få kompetent och kvalitetssäkrad vård, oavsett om det är sjuk- eller friskvård. Som erfaren kiropraktor kan jag berätta att det är ganska enkelt att lära ut hur du kan manipulera leder men det som tar tid är att lära sig är när du INTE ska manipulera lederna, när det är farligt för patienten. Det tar år. Och så är det inom många yrken, du måste lära dig HELA hantverket. Patientens säkerhet måste komma först. Alltid.

Terminologin blir extra viktig när vi ska samarbeta med andra. I såväl skrift som tal är latinska uttryck universellt i vår bransch och så måste det vara om läkare ska kunna kommunicera med massageterapeuter och personliga tränare. Journalföring är en självklarhet liksom de etiska regelverk vi använder oss av.

Kroppsterapeuternas mångåriga lobbyarbete börjar betala av sig och när vi minst anar det är det dags att leverera, då är det upp till bevis och visa att vi är redo att samarbeta och ta den plats vi förtjänar som ett komplement till svensk sjukvård. Det är elva månader kvar till valet och allt kan hända fram till dess.

Gilla BOT på www.botavdraget.se och på Facebook!

Sprid ordet nu och ha en grym höst!

Bli en LOHAS med mig!

Bli en LOHAS med mig!

Just nu går jag och funderar över att Sverige är världsledande när det kommer till högst hälsomedvetenhet, visste ni det? Jodå, det kallas för LOHAS (Lifestyle of health and sustainability) och i Sverige väljer 35 procent en hälsosam, ekologisk, naturlig och hållbar livsstil vilket är världsrekord och dessutom ökar den siffran för varje år.

I Västerås provar ett kommunalt bostadsbolag ett nytt projekt för att minska problemet med sjukskrivningar. Anställda som motionerar på fritiden blir nämligen belönade med extra semester genom att de får ”tillbaka” 20 procent av tiden de lägger ner på motion och den som nyttjar möjligheten till max kan tjäna ihop nästan en hel extra semestervecka på ett år. Läs mer här: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/den-som-motionerar-far-extra-semester

Jag flyttade i höstas och gjorde en radikal förändring gällande resväg till mitt jobb. Tidigare tog jag tunnelbanan från Solna vilket tog 20-25 min. Jag fick sällan sitta och packade som sardiner flydde jag och mina medresenärer in i sin egen värld bestående av Spotify och Facebook. Numera pendlar jag från Nyköping och restiden är 35 min längre, men jag trängs inte längre och jag hinner på den timmen jobba undan mina mejl både morgon och kväll eller läsa en bok om jag hellre vill det. Dessutom får jag cykla 10 min varje morgon – jag känner mig privilegierad.

Kanske var det nån av er som läste min första blogg för året om vikten av att stanna upp och reflektera, om inte så kommer länken här igen https://peterfeldt.se/2016/12/19/kronika-ett-ar-att-reflektera-over/. Det har hänt massor i min värld och jag ska erkänna att jag känner av tempot nu. Om ett par dagar är det semester och då är det dags att tänka efter och reflektera, annars finns det risk för att  missa poängen med livet. Stanna upp du med, reflektera, njut och fira.

Under våren har jag vid två tillfällen suttit i Connects kompetenspanel för Språngbrädan. Connect är ett företag som hjälper startups att komma ut på marknaden och kompetenspanelens uppgift är att ge positiv och konstruktiv feedback till den affärsidé som presenteras. I de fall jag blivit ombedd att delta i panelen är det projekt som på något vis är knutet till hälsa eller någon av de andra kompetensområden jag har erfarenhet av. Båda gångerna slår det mig att det finns många unga smarta och driftiga personer som verkligen vill skapa förändring. Det är ett privilegium att få ta del av den entusiasm som finns bland dessa entreprenörer och den ödmjukhet som uppstår när erfarna företagare ger goda råd och delar med sig av sina kontakter eller vad som än behövs för att en ny företagare ska överleva sitt första år på marknaden. För om det är nåt vi vet så är det inte lätt att vara egen företagare och det är inte lätt att starta upp sin verksamhet. Det krävs all stöttning som finns för att lyckas.

Jag önskar er alla en riktigt vilsam sommar!